Slakkengang

SPEURTOCHT HEUMENSOORDEr lopen heel wat vreemde wezens rond op deze aarde, zo ook in onze bossen. Zo wordt Heumensoord onveilig gemaakt door een grote populatie mountainbikers die verbeten over hun stuur gebogen, niets en niemand ontziend, met ware doodsverachting over de paadjes denderen. Ook worden argeloze wandelaars nogal eens het struikgewas in gejaagd door hardlopers, een soort dat vaak agressief reageert op dartel meehuppelende honden. Bovendien neemt het aantal nordic walkers, weliswaar meestal grijsaards maar bewapend met vervaarlijke in het rond zwaaiende stokken, onrustbarend toe.

Geen wonder dat de konijntjes allang verhuisd zijn. Des te verrassender is het dat er zich onlangs een nieuwe diersoort in Heumensoord gevestigd lijkt te hebben. Al enige tijd gaan er geruchten dat wandelaars door kleine aap-achtigen van hun proviand zouden zijn beroofd. Ook zijn er meldingen binnengekomen van buurtgenoten die menen een soort slingeraapje te hebben gezien.

Vanzelfsprekend heeft dit de aandacht getrokken van biologen van de Radboud Universiteit. Omdat in een artikel in 'Der Klever Kurier' wordt beweerd dat er uit de dierentuin van Kleef enkele Snegle-makaken zijn ontsnapt, lijkt het niet uit te sluiten dat er zich hier in de bossen een groepje van deze soort op zou kunnen houden: ze kunnen goed tegen onze winters en er is voldoende voedsel te vinden. Overigens ontkent de directie van desbetreffende dierentuin dat er dieren vermist zouden zijn; zij houden bovendien staande nooit makaken in hun bezit te hebben gehad.
Echter, toen er afgelopen zomer een stekelvarken aangetroffen werd in een achtertuin in Nütterden werd eveneens in alle toonaarden ontkent dat dit dier afkomstig was uit de Klever Zoo. De door een dierenarts gescande onderhuidse chip bewees desalniettemin dat het stekelvarken daar wel degelijk vandaan kwam.

Het aantal gemelde waarnemingen van de makaken neemt de laatste tijd sterk toe. Daarom is nu besloten om met een aantal mensen het bos in te gaan onder leiding van Prof. dr. Joseph Winters, die als primatoloog verbonden is aan de Radboud-universiteit en onlangs is gepromoveerd op de Snegle-makaak. Hij heeft verzocht er op deze plaats aandacht aan te schenken en doet hierbij een oproep aan de Slakken (die bekend staan als natuurliefhebbers) om zich op de eerste woensdag na het ingaan van de zomertijd, dus 1 april a.s. om 19.00 uur te verzamelen bij de ingang van Heumensoord, hoek Scheidingsweg-Driehuizerweg. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Voor dit tijdstip is gekozen omdat deze halfaap rond zonsondergang heel actief is. Hoewel de Snegle-makaak niet erg schuw is, wordt men verzocht enigszins camouflerende kleding te dragen. De speurtocht zal naar verwachting ongeveer anderhalf uur duren. Daarna zal er om 21.00 uur in wijkcafé Buur een diapresentatie gegeven worden over het leven van de Snegle-makaak.

Iedere deelnemer ontvangt twee gratis consumptiebonnen.

Komt allen.
Schrijver: Karakol