NOS - algemeen

NOS Nieuws
NOS
 1. In Volendam heeft actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vanmiddag gedemonstreerd tegen Zwarte Piet en "structureel racisme" in het dorp. De actie, die rond het middaguur begon en zo'n 50 minuten duurde, zou niet zijn aangekondigd. De demonstratie was op een plein, waar op dat moment ook een markt was.

  Rond 13.00 uur werd de demonstratie door de burgemeester ontbonden, zegt een woordvoerder van de politie. "Daarin hebben we als politie een ondersteunende rol gehad." Enkele tientallen demonstranten werden in hun eigen twee bussen onder politiebegeleiding uit het dorp weggereden.

  Fysiek aangevallen en geslagen

  KOZP-voorman Jerry Afriyie zegt tegen NH Nieuws dat de demonstranten zijn belaagd en bekogeld. "Er werd met allerlei voorwerpen gegooid, we kregen alles over ons heen: waterflessen, van groente tot fruit, vuurwerk en spugen", vertelt hij. "Ook werden er mensen van ons fysiek aangevallen en geslagen."

  Sjaak Oud, groenteboer op de markt, laat aan NH Nieuws weten dat de demonstranten onaangekondigd naar Volendam kwamen. "Wij denken er hier anders over. Wij geloven het wel. Wij vroegen vriendelijk en dringend of ze wilden vertrekken", vertelt hij. "Daar praktiseerden ze niet over. Op een gegeven moment escaleerde het en begonnen ze met eieren en oliebollen te gooien. En niet zo'n beetje ook."

  Op sociale media gaan inderdaad video's rond waarop is te zien dat er met van alles wordt gegooid, maar de politie wil er niets over zeggen. Ook kon een woordvoerder niet zeggen hoeveel demonstranten en Volendammers die hen belaagden aanwezig waren.

 2. Rijkswaterstaat wil de hulp van vrijwilligers bij rampen en andere grote incidenten landelijk beter regelen. In het Waddengebied wordt nu onderzocht hoe zo'n vrijwilligersregeling eruit kan zien.

  Het was lang niet vanzelfsprekend dat Rijkswaterstaat met vrijwilligers in zee ging, zegt Willem Riesenkamp van Rijkswaterstaat Noord-Nederland tegen Omrop Fryslân. "We hebben als Rijkswaterstaat in het verleden vrijwilligers vaak een beetje afgehouden, omdat we dachten dat het problemen zou geven bij de operatie als er vrijwilligers doorheen rennen. Zo zijn we eigenlijk ook opgevoed in de crisisbeheersing", legt hij uit.

  "Wat we de laatste jaren hebben gezien is dat vrijwilligers gewoon een meerwaarde hebben om een probleem op te lossen als er echt grote klappers zijn."

  Zo kwamen vrijwilligers onder andere afgelopen zomer in Limburg na de overstromingen en in 2019 tijdens de containerramp met MSC Zoe op eigen gelegenheid in actie om bijvoorbeeld afval op te ruimen. Dat werk en dat van Rijkswaterstaat moet beter op elkaar aansluiten, vindt Riesenkamp. "Het zou fijn zijn als wij die vrijwilligers nog wat meer kunnen helpen. Als ze meer informatie krijgen, weten hoe ze spullen moeten wegbrengen. Dat we de keten tussen onze organisatie en de vrijwilligers beter laten aansluiten dan tot nu toe het geval was."

  Wadloopgidsen

  Volgens Riesenkamp moeten er ook afspraken komen met organisaties die vrijwilligers vertegenwoordigen of kunnen regelen. Vrijwilligers zouden dan bijvoorbeeld een opleiding kunnen krijgen om te leren hoe men omgaat met olieslachtoffers. Riesenkamp wil onder andere in gesprek met de wadloopgidsen. "Die kennen de gevaren van het gebied en ze kennen de ecologie ook; ze weten waar je wel of niet moet wegblijven."

  Na de ramp met de MSC Zoe is in het noorden ook bestuurlijk afgesproken dat er echt iets geregeld moest worden over de inzet van vrijwilligers. Dat is ook de reden dat Rijkwaterstaat de Wadden nu als proeftuin gebruikt voor een landelijke vrijwilligersregeling. "We beginnen in Noord-Nederland en we willen ook verder langs de kust dit soort initiatieven gaan ontplooien", zegt Riesenkamp. "Het eindplaatje zou zijn dat we eigenlijk voor het hele land een goede regeling hebben voor vrijwilligers."

  Vorig jaar sprak Rijkswaterstaat al met vrijwilligersorganisaties zoals het Wadloopcentrum Pieterburen over nauwere en snellere samenwerking bij rampen, zoals met de MSC Zoe. Na die gesprekken bleef het stil.

  Riesenkamp lacht een een beetje als hem wordt gevraagd wat de rol van zijn eigen organisatie daarbij is geweest. "Toen ik hiermee begon, dacht ik dat het een project was. Het bleek eigenlijk meer een proces te zijn van draagvlak en neuzen dezelfde kant op krijgen. Want er werd nog wel verschillend over gedacht binnen Rijkswaterstaat."

  'Zo snel mogelijk contact zoeken'

  En dan is Rijkswaterstaat toch een vrij grote organisatie, voordat alles geregeld is, zegt Riesenkamp. "Dat was een onderschatting van de werkelijkheid, moet ik eerlijk zeggen." Nu is er volgens Riesenkamp wel overeenstemming over, inclusief met het ministerie.

  Waddengids Henk Postma vertegenwoordigt zo'n 50 collega's en is blij met wat Rijkswaterstaat nu wil doen. Al heeft het wel lang geduurd. "Maar dat was ook wel wat te verwachten, want je hebt te maken met een hele grote organisatie. Maar ik ben blij dat er nu eindelijk wat van komt."

  Postma heeft nog wel een advies: "Ze moeten zo snel als mogelijk contact zoeken." Hij wijst erop dat er al heel veel plannen liggen en wat hem betreft begint het trainingsprogramma zo snel mogelijk.

 3. De politie in Pakistan heeft zeker dertien verdachten opgepakt die betrokken waren bij het lynchen van een man uit Sri Lanka. Nog eens 120 anderen zitten vast voor onderzoek.

  Een menigte van honderden woedende moslims trok naar een sportkledingfabriek in de Oost-Pakistaanse provincie Punjab waar de Sri Lankaan als manager werkte. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan godslastering. Fabrieksmedewerkers vielen de manager aan omdat hij een poster met heilige islamitische spreuken zou hebben verwijderd.

  Het slachtoffer werd omgebracht en zijn lichaam publiekelijk in brand gezet. Volgens de politie zijn prominente verdachten opgepakt die de fabrieksmedewerkers zouden hebben aangezet tot geweld. Ook zijn er volgens de politie op een video verdachten te zien die de man doodden, hem naar buiten droegen, selfies namen met zijn brandende lichaam en dat allemaal trots toegaven.

  Godslastering is in Pakistan een misdrijf waarop de doodstraf kan staan. Groepen radicale moslims voeren vaker aanvallen uit na beschuldigingen van blasfemie.

  Premier Khan reageerde met afschuw op het incident en sprak van een dag van schaamte voor Pakistan. Ook vanuit religieuze hoek en het leger wordt de lynchpartij veroordeeld.

 4. In de groep die de afgelopen dagen per vliegtuig vanuit Afghanistan is geëvacueerd, zitten minder Nederlanders dan eerder werd gedacht. Er waren ook niet-Nederlanders onder die een band hebben met ons land. Gisteren kwam via persbureaus naar buiten dat Frankrijk en Qatar met een door de Fransen gecharterd toestel 300 mensen naar Qatar hebben gebracht, onder wie 60 Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigde dat.

  Het ministerie nuanceert dat bericht nu: aan boord waren 56 mensen die een 'directe link' met Nederland hebben. Onder hen waren 4 Nederlanders met hun kerngezinnen en de rest bestond uit mensen met een Afghaans paspoort. Bij de laatste groep gaat het onder anderen om tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt en mensen die op een andere manier de Nederlandse overheid hebben bijgestaan. Zij lopen extra gevaar sinds de machtsovername door de Taliban.

  Deze week kwam Human Rights Watch nog met een rapport naar buiten, waarin staat dat medewerkers van het voormalige Afghaanse bewind zijn verdwenen of standrechtelijk geëxecuteerd.

  Tweede vliegtuig met 11 Afghanen

  Donderdag was er nog een tweede vlucht. Die was georganiseerd door Qatar. Een militair vliegtuig ging naar Afghanistan met hulpgoederen en nam op de terugweg naar Qatar ook elf Afghanen mee die een directe band hebben met Nederland.

  Het is de bedoeling dat zowel de groep van 56 als die van 11 binnenkort naar Nederland wordt gebracht.

 5. De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond op de A12 bij Zevenaar een Duitse man aangehouden die nog een celstraf van 15 jaar moet uitzitten. De man was veroordeeld voor moord en werd internationaal gezocht.

  De man viel door de mand tijdens een controle. Hij bleek in bezit te zijn van een vervalst paspoort. Na onderzoek naar de werkelijke identiteit van de man, wees het controlesysteem uit dat de man werd gezocht. "Dit zijn de vangsten waarvoor je deze controles houdt", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Mareschaussee tegen Omroep Gelderland.

  Een mobiel team van de marechaussee controleert vaker bij Zevenaar, vlak bij de Duitse grens. De A12 is namelijk onderdeel van de zogenoemde 'Wit-Rusland-route', waar migranten uit landen als Irak en Afghanistan gebruik van maken. De marechaussee houdt kortdurende controles op mensensmokkel op verschillende plekken in het grensgebied.

  De marechaussee heeft dit jaar tijdens controles al 1300 signaleringen gehad van mensen die worden gezocht, maar ook of iemand nog boetes moet betalen of bijvoorbeeld nog dna moet afstaan. Ook zijn dit jaar tot nu toe 230 mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel.