Slakkengang

Gendtse waard wandelroute

Afstand
8,0 km
Zwaarte
3
Toelichting zwaarte
1100 struinen door weiland, rest verhard pad
Korte omschrijving
Vanaf Veerhuis Concordia, linksaf door de polder, mooi uitzicht op de Waal, 1 km struinen (pad is aangegeven als struinpad), fietspad Kaaksedam, over Waaldijk langs het beeld van de gans, en terug.
Bos - weiland
0 - 100
Verhard - onverhard
80 - 20
Google Maps
Datum gewijzigd
2 jun 2024
Aanvullende info
Advies in de zomer: lange broek i.v.m. 1 km struinen.
Na regenval zijn de eerste 400 meter van het struinstuk erg modderig.
Versie
1.3
Revisie log
1.1punt 5 en 8 zijn aangepast
1.2Nummertjes routebeschrijving op kaartje
1.3KML- en GPX nauwkeuriger
1. Verzamelen bij Veerhuis Concordia, bij camping Waalstrand
2. Vanaf Concordia richting Gendt lopen , naar 100 meter linksaf , straatnaam is Polder
3. Mooi uitzicht op de Waal, verharde weg volgen
4. Na 3000 meter om de steenfabriek , volg de weg langs de huizen, langs het beeld van de Hinkelman
5. Opletten: 1000 meter na de huizen, rechtsaf, onverharde pad, door poortje, na regenval zeer modderig
6. Na 500 meter buigt het struinpad naar rechts, aan de linkerhand is water
7. Bij het einde van het water aan de linkerhand, schuin links aanhouden
8. Na 150 meter linksaf over het verharde fietspad
9. Na 1000 meter dijk omhoog bij Gendt, op de dijk rechts aanhouden
10. Langs het beeld van de gans
11. Na 1200 meter links aanhouden, terug bij Veerhuis Concordia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11