Slakkengang

Dolfijn wandelroute

Verzamelpunt
Afstand
8,8 km
Zwaarte
3
Toelichting zwaarte
goede wandelpaden, bij regelval enkele slechte stukken
Korte omschrijving
Vanaf P-terrein van de Dolfijn, over rustige onverharde landwegen, door dorp Middelaar, Burchtstraat, Fuikstraat, over de dijk terug.
Bos - weiland
0 - 100
Verhard - onverhard
30 - 70
Google Maps
Datum gewijzigd
28 apr 2022
Aanvullende info
Versie
1.1
Revisie log
1.1Nummerjes routebeschrijving op kaartje
1. Verzamelen op P-terrein van de Dolfijn aan de overkant van het water
2. P-terrein verlaten linksaf na 60 meter voor de brug rechtsaf
3. Na 100 meter, rechtsaf, het pad wordt onverhard
4. Na 850 meter op T-splitsing rechtsaf, na 200 meter buigt het pad naar links
5. Na 800 meter op T-splitsing, rechtsaf verharde weg (Veerweg)
6. Na 425 meter linksaf onverharde weg, rechts stroomt de Maas
7. Na 2000 meter bij boerderij buigt pad naar links
8. Na 430 meter over de dijk, rechtdoor, Huissestraat
9. Na 120 meter voor de kerk linksaf
10. Na 30 meter rechtsaf, Bouwsteeg
11. Na 110 meter linksaf, Burchtstraat, na 130 meter weg buigt naar links, daarna rechts aanhouden
12. Na 430 meter rechtsaf, en na 50 meter linksaf Fuikstraat
13. Na 300 meter op de dijk rechtsaf over de dijk (alternatief: het pad benedendijks volgen)
14. Na 580 meter langs hek, Veerweg oversteken, rechtdoor over de dijk
15. Na 280 meter langs hek, rechtdoor over de dijk (alternatief: het pad benedendijks volgen)
16. Na 780 meter langs hek, rechtdoor over de dijk, en terug in Mook
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16